SOFIA nhận sửa chữa những sản phẩm cũ, hỏng như: thay lại mút, đệm, sửa chữa, làm mới và bọc lại những sản phẩm nội thất đồ rời liên quan đến mộc, bọc và cơ khí.

Quy trình sản xuất ghế sofa tại Sofia

Quy trình sản xuất ghế sofa tại Sofia