BT-02-0002

- Kích thước: D1500x R1100x H500 mm.

-Chất liệu: Làm bằng gỗ óc chó

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu