BT-02-0003

- Kích thước: D1500x R1500x H450 mm.

-Chất liệu: Làm bằng gỗ óc chó, kết hợp với đá.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu