GN-01-0001

- Kích thước đệm: 2000x2000.

- Chất liệu bọc: Vải nỉ nhập khẩu Indonesia

- Đầu giường: chia ô.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu