GN-01-0003

- Kích Thước : 2650x2000

 - Quy cách : Bọc chất liệu da công nghiệp

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu