GN-01-0008

- Kích Thước : Theo Tiêu Chuẩn SOFIA

- Quy Cách : Theo Tiêu Chuẩn SOFIA