GN-01-0009

-Kích thước đệm: 2000x2200.

- Chất liệu bọc: Giả da nhập khẩu Korea, 

- Đầu giường: Chia ô quả trám bọc rút khuy cùng chất liệu.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu