GN-01-0012

-Kích thước đệm: 2000x2200.

- Chất liệu bọc: Nỉ nhập khẩu Indonesia, 

- Đầu giường: Chia ô quả trám bọc rút khuy cùng chất liệu.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu