GT-01-0029

Kích thước:D2000x H650 mm

Bọc giả da khẩu Indonesia, Đệm ngồi liền 2 tầng loxo. Kéo lõm bề mặt.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu