KD-01-0007

- Kích thước: Theo tiêu chuẩn SOFIA

- Khung bàn: Gỗ Óc chó toàn bộ.

- Mặt bàn thi công ghép thanh thẩm mỹ 

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu