KD-01-0008

- Kích thước: D1140 x S390 x C2750mm.

- Toàn bộ tủ làm bằng Gỗ Óc chó

- Hậu tủ hoàn thiện khảm trai.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu