KD-01-0017

- Kích Thước : Theo Tiêu Chuẩn SOFIA

- Quy Cách : Theo Tiêu Chuẩn SOFIA

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu