KD-01-0021

- Kích thước: R550x S675x H430mm.

- Chất liệu: được làm bằng gỗ teak ghép mặt.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu