KD-02-0006

- Kích thước: 450x450x 500mm

- Chất liệu: Chân sắt tạo hình như thiết kế. Mặt tab làm bằng gỗ Tần Bì kết hợp gỗ công nghiệp.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu.