KD-02-0007

- Kích thước: D1200x R600x H750mm

- Chất liệu: Làm bằng gỗ tự nhiên sơn nhũ đồng.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu