KG-01-0003

- Kích thước: D600 x R600 x C450mm.

- Toàn bộ làm bằng gỗ Óc chó, thi công ghép thanh thẩm mỹ

- Kết hợp inox đánh xước

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu