KG-01-0005

- Kích thước: D550 x S400 x H600mm.

- Khung bàn: Gỗ Óc chó toàn bộ.

- Mặt bàn thi công ghép thanh thẩm mỹ

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu