KT-01-0004

- Kích thước: D960 x S420 x C900mm.

- Tủ bằng gỗ Óc chó

- Hậu tủ làm bằng veneer

- Tay nắm làm bằng inox.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu