KV-01-0001

- Kích thước: D1800 x S700 x C900mm.

- Tủ bằng gỗ Óc chó

- Hậu tủ làm bằng veneer

- Cánh tủ khảm trai

- Tay nắm làm bằng inox.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu