SD-01-0019

- Văng 3: D2700x S820x H800 mm,

- Văng 1: D820x S820x H800 mm.

- Bọc da công nghiệp kết hợp khung chân làm bằng gỗ tần bì.

Sản phẩm có thể thay đổi màu sắc, kích thước, chất liệu theo yêu cầu