Bàn Trang Trí Phong Cách CG

MÃ SẢN PHẨM: TB3 - 01 - 0007

MÔ TẢ:

  • Chân gỗ walnut tự nhiên
  • Mặt gỗ nu kết hợp gỗ walnut, chạy chỉ đồng
CHIA SẺ: