Sofa Da Ý Style Bentley

MÃ SẢN PHẨM: SO - 02 - 0008

MÔ TẢ:

  • Chân và phần lộ gỗ: Gỗ Walnut Mỹ
  • Da thật ITALIA
CHIA SẺ: